Logo og tekst Din Digitale Hjælper

FAGFORENINGER │ Din Digitale Hjælper tilbyder at hjælpe foreningens digitalt udfordrede medlemmer med at tilgå, forstå og agere i de digitale systemer, de skal bruge ifm deres ledighed og jobsøgning.

Ring 24 62 13 33

eller book telefonmøde

Er måske ikke vokset op med det digitale

Har måske ikke arbejdet med det digitale

Er måske ikke ajour med de digitale krav

DIGITAL FØRSTEHJÆLP

Hjælp til de pligtige systemer, medlemmet skal bruge ifm deres ledighed.

Hjælp til den digitale brug af de basale værktøjer, som er nødvendige for at styrke medlemmets digitale jobsøgningsprofil.

Færre digitale barrierer og frigørelse af tid til mere fokuseret jobsøgning

Færre fejlforløb og genkontakter ifm mere rettidig og korrekt respons fra medlemmet

Styrket jobsøgningsprofil ifm bedre brug af digitale hjælpeværktøjer

Styrket jobsøgningsflow og mere selvhjulpne medlemmer

Digitale værktøjer

Medlemmet får hjælp til den digitale del af at kunne bruge helt basale værktøjsfunktioner, som er et minimum ifm deres jobsøgning. F.eks at kunne opsætte, redigere, downloade og sende CV/ansøgning (ex. via Canva), registrering af jobagenter, pligtig registrering i jobnet, som selvbooking af møder, upload og PDF konvertering af dokumenter.

De små flows

Medlemmet får en bedre forståelse af konteksten i de små de simple flows, f.eks  hvordan de finder og responderer på informationer (ex. mails fra foreningen/a-kassen, jobnet), upload af pligtige dokumenter og hvordan de skal forstå og reagere på de standard notifikationer, som ofte gør dem bange for at trykke på noget forkert, MitID o.lign.

Overblik

Medlemmets udstyr sættes op med et simpelt overblik, som samler de apps og internetsider, som er relevante for deres jobsøgning og den pligtige kontakt med forening/a-kasse og jobnet.

Notifikationer

Medlemmet får aktiveret de små automatikker, som sikrer at deres udstyr og apps holdes opdaterede og at de modtager relevante notifikationer, så de ikke misser vigtige informationer fra forening/a-kasse og jobnet.

FOR MEDLEMMER

Digital førstehjælp

Små digitale kompetenceløft

Målrettet hjælp til medlemmets helt specifikke udfordringer i brugen af de pligtige og nødvendige systemer

Mere digital

i små ‘bidder’

Nemmere at tage det til sig og lettere at blive mere selvkørende i takt med at de digitale barrierer bliver færre

VIA FORENINGEN

Digital førstehjælp i praksis

Personlig en-til-en hjælp

For medlemmer med et konkret digitalt problem ifm brugen af et pligtigt eller nødvendigt system.

Foreningen eller jobkonsulenten kan tilmelde et medlem til personlig digital førstehjælp, for at få løst et konkret digitalt problem (20 – 30 min afhængig af medlemmets digitale udgangspunkt).

Foreningen booker Din Digitale Hjælper til at hjælpe medlemmet med det konkrete problem i foreningens lokaler.

Din Digitale Hjælper hjælper med at løse problemet og giver relevant digital træning på medlemmets egen enhed, så de bliver mere selvhjulpne næste gang.

Alt forklares i et simpelt sprog, så medlemmet får en bedre forståelse af den digitale håndtering.

Minikurser i små grupper

For medlemmer med behov for digital opkvalificering og træning i dele af et pligtigt/nødvendigt system.

Foreningen eller jobkonsulent kan tilmelde medlemmer til minikurser (à 60 min), hvor et specifikt emne gennemgås og trænes i praksis på medlemmets egen enhed.

Din Digitale Hjælper afholder minikurserne i foreningens lokaler. Max 4-5 deltagere pr. minikursus, så der stadig er en oplevelse af en-til-en hjælp og mulighed for at tilegne sig de nye færdigheder.

Alt forklares i et simpelt sprog, hvor alle kan være med og føler sig velkommen og hjulpet.

DIGITAL FØRSTEHJÆLP

Værdi for medlem og forening

Digitale krav

  • Som ledig og jobsøgende skal borgeren digitalt kunne give det offentlige og fagforening/A-kasse pligtige tilbagesvar indenfor fastsatte rammer og tidshorisonter.
  • Borgeren skal også have et minimumskendskab til den digitale brug af de digitale værktøjer, der kan styrke deres synlighed og profil i jobsøgningen.

Begge digitale krav er forhold, der kan påvirke borgerens økonomiske sikring negativt både på kort og lang bane, hvis ikke de håndteres. Potentielt kan det også betyde, at borgeren fastholdes længere i et dagpengeforløb.

Digital Førstehjælp

Et fællestræk for de borgere, der er digitalt udsatte, er oplevelsen af at ‘stå alene’ med deres digitale udfordringer. Ofte har de ikke et netværk, der kan hjælpe dem i tilstrækkelig grad.

Dermed kan de digitale krav være en stressfaktor for de borgere.

Digital Førstehjælp skal ses som en win-win for både medlemmet og foreningen. For medlemmet kommer der ro på den økonomiske sikring og de får hjælp til at styrke deres potentiale på jobmarkedet. For foreningen oppebæres omkostningen til Digital Førstehjælp af et styrket jobsøgningsflow, færre fejlforløb og genkontakter.

VÆRDI FOR MEDLEMMET

STYRKET JOBSØGNINGSPROFIL

Medlem - fordele

Formålet med Digital Førstehjælp til de digitalt udsatte medlemmer er at få nedbrudt de digitale barrierer, så borgeren bliver mere selvhjulpen og øger deres potentiale på jobmarkedet.

Medlemmet lærer hvordan de håndterer login og pligtige tilbagesvar, rettidigt og korrekt.

Medlemmet får hjælp til den digitale brug af de basale værktøjer, der kan styrke bredden i deres jobsøgningsprofil og synlighed i ansøgermængden.

Medlemmet bliver mere selvhjulpen og får frigjort tid til fokuseret jobsøgning.

VÆRDI FOR FORENINGEN

STYRKET JOBSØGNINGSFLOW

Fagforening fordele

For foreningen oppebæres omkostningen til den Digitale Førstehjælp af et styrket jobsøgningsflow for de digitalt udsatte dagpengemodtagere.

I praksis opnås det i takt med at vi sammen med medlemmet får styr på deres digitale udfordringer i den pligtige kontakt med jer og jobnet. Der udover at de samtidig også får et bedre digitalt udgangspunkt for deres jobsøgning og bliver mere selvhjulpne.

Færre fejlforløb igangsættes ifm at der er færre fejl og mangler i den digitale respons fra medlemmet.

Færre genkontakter til medlemmet ifm at den digitale respons fra borgeren bliver mere rettidig og korrekt.

Et forbedret jobsøgningsflow og gennemløb med mere selvhjulpne medlemmer.

Samarbejdspakker

Vejledende priser.  Ønsker om individuelle pakkeløsninger, skriv venligst for tilbud.

Faste timepakker/uge (ex.moms)

15 timer 15.000,-

20 timer (5% rabat) 19.000,-

25 timer (10% rabat) 22.500,-

30 timer (15% rabat) 25.500,-

“Med rette hjælp kan alle blive mere digitale, uanset alder eller forkundskaber”

Det handler i høj grad om at:

  • se, høre og møde medlemmet, der hvor de er digitalt
  • tilpasse hjælpen til medlemmets konkrete udfordringer
  • involvere medlemmet, så de får en langt mere lavpraktisk forståelse af den digitale kontakt med deres forening/a-kasse/jobnet samt de digitale aktiviteter ifm jobsøgningen

Se mere om mig og Din Digitale Hjælper her.