Logo og tekst Din Digitale Hjælper

KOMMUNER │ Din Digitale Hjælper tilbyder kommunen, at hjælpe digitalt udsatte borgere, der har fået bevilget hjælp til den digitale kontakt med det offentlige

Ring 24 62 13 33

eller book telefonmøde

DIGITAL OMSORG

Handler om at hjælpe de borgere, der har udfordringer med at kunne tilgå, forstå og agere på den digitale kontakt fra Det Offentlige og Sundhedsmyndigheder

Digital tryghed for de borgere, der ikke har et netværk, der kan hjælpe

Færre fejlforløb og genkontakter ifm mere rettidig og korrekt respons fra borgeren

Mindre ressourcetræk på kommunens supportfunktioner ifm færre forespørgsler fra borgeren

Er måske ikke vokset op med det digitale

Har måske ikke arbejdet med det digitale

Er måske ikke ajour med de digitale krav

DET OFFENTLIGE

Hjælpeområder

VISITERET AF KOMMUNEN

Bevilling af hjælp

 Hjemmebesøg

 • Kommunen bevilger borgeren hjælp til konkrete digitale udfordringer med det offentlige (frekvens/varighed vurderes ud fra borgerens situation og behov)
 • Kommunen (visiteringen) booker Din Digitale Hjælper til at hjælpe borgeren med de konkrete problemstillinger
 • Din Digitale Hjælper løser de visiterede problemer hos borgeren på deres udstyr inden for rammerne af den bevilgede hjælp
 • Alt forklares i et simpelt sprog, så borgeren får en bedre forståelse af deres digitale kontakt med kommunen

Digital førstehjælpscafé

 • Din Digitale Hjælper tager på aftalte dage vagter på kommunens 'Digitale Førstehjælps café' (f.eks indrettet på borgerservice).
 • Borgere kan uden forudbestilt tid møde op og få hjælp til problemer med den digitale kontakt til kommunen.
 • Borgere kan tilmelde sig tematimer (à 60 min), hvor udvalgte emner gennemgås for flere. Grupperne bliver ikke større, end at der stadig er en oplevelse af en-til-en hjælp.
 • Alt forklares i et simpelt sprog, hvor alle kan være med og føler sig velkommen og hjulpet.
Få personlig hjælp til alt det digitale i din dagligdag

1

Opstart

 • Automatikker opsættes til opdatering af styresystem, apps og relevante notifikationer fra det offentlige
 • Borgerens enheder opsættes korrekt med MitID og relevante offentlige apps og internetsider, så borgeren får et nemt overblik

DIGITAL HJÆLP
gns. 30 min

2

En-til-en hjælp

 • De visiterede problemer løses på borgerens udstyr
 • Kontakt til myndigheder ved behov indenfor rammerne af den bevilgede hjælp

DIGITAL HJÆLP
gns. 15 – 20 min

3

På egen hånd

 • Borgeren får indblik i hvordan de evt. selv kan løse simple ting uden at være bange for at trykke på noget forkert og behovet for hjælp minimeres.
BORGERENS EGEN TID
 

DIGITAL OMSORG

En positiv case – også på bundlinjen

VÆRDI FOR BORGEREN

DIGITAL TRYGHED

Et fællestræk for de borgere, der ønsker at have en fast digital hjælper til den digitale kontakt med det offentlige, er i høj grad behovet for ikke at ‘stå alene’ med deres digitale udfordringer.

Ofte har de ikke et netværk, der kan hjælpe dem i tilstrækkelig grad. De har behov for en, de er tryg ved, som kender deres digitale behov og som kan hjælpe dem med at få løst deres problemer.

 • Borgeren får hjælp med at tilgå, forstå og agere på den digitale kontakt med Det Offentlige og Sundhedsmyndigheder
 • Det mentale stress hos borgeren minimeres, fordi de får løst problemerne - rettidigt og korrekt
 • Borgeren får en bedre forståelse af deres digitale kontakt med kommunen og hvordan de selv kan løse små simple ting

VÆRDI FOR KOMMUNEN

BESPARELSER MED HJERTET

For kommunen oppebæres omkostningen til digital hjælp af de mere kvantificerbare omkostningsbesparelser.

I praksis opnås de i takt med at vi sammen med borgeren får styr på deres digitale kontakt med det offentlige og de samtidig også bliver mere selvhjulpne med de simple ting.

 • Færre fejlforløb igangsættes ifm at der er færre fejl og mangler i den digitale respons fra borgeren
 • Færre genkontakter til borgeren ifm at den digitale respons fra borgeren bliver mere rettidig og korrekt
 • Et samlet mindre træk på kommunens supportfunktioner ifm en forbedret digital interaktion med borgeren og flere ting kan klares på egen hånd

MERE SELVHJULPEN

Der ligger en stor fordel i at involvere borgeren, så de får et langt mere lavpraktisk indblik i deres digitale kontakt med det offentlige.

Det er alt sammen små simple ting, men vigtige for at gøre borgeren mere selvhjulpen i dagligdagen og sikre at færre ting går i fejl.

 • Borgeren får en bedre forståelse af konteksten i de små de simple flows (f.eks MitID), hvor og hvordan de finder informationer (f.eks mails fra det offentlige, testresultater fra lægen) og hvordan de skal forstå og reagere på de standard notifikationer, som oftest gør dem bange for at trykke på noget forkert.
 • Borgerens udstyr sættes op med et simpelt overblik over de apps og internetsider til det offentlige, som er relevante for dem.
 • Borgeren får aktiveret de små automatikker, der sikrer at deres udstyr og apps holdes opdateret og de modtager relevante notifikationer fra det offentlige, så de ikke misser vigtige informationer.

Samarbejdspakker

Vejledende priser.  Ønsker om individuelle pakkeløsninger, skriv venligst for tilbud.

Faste timepakker/uge (ex.moms)

15 timer 15.000,-

20 timer (5% rabat) 19.000,-

25 timer (10% rabat) 22.500,-

30 timer (15% rabat) 25.500,-

“Med rette hjælp kan alle blive mere digitale, uanset alder eller forkundskaber”

Det handler i høj grad om at:

 • se, høre og møde borgeren, der hvor de er digitalt
 • tilpasse hjælpen til borgerens konkrete udfordringer
 • involvere borgeren, så de får en langt mere lavpraktisk forståelse af den digitale kontakt med det offentlige

Se mere om mig og Din Digitale Hjælper her.